Vad kan hemfixare göra?

Installation av spegelskåp

 • Vi finns i hela Sverige
 • Över 1600 certifierade Fixare
 • Fast pris, även kvällar och Helger

Hemfixarna installerar spegelskåp av varierande fabrikat. Våra installatörer är professionella och är självklart ackrediterade och certifierade enligt svensk standard. Här hittar du information om vad som ingår i vår installation av spegelskåpet. Se till att du vet vad som ingår i installationen och vilket ansvar du själv har och behöver göra som kund.

Detta omfattas av tjänsten installation Spegelskåp till fast pris:

 • Nedmontering av befintligt spegelskåp.
 • Montering av nytt spegelskåp med dörr.
 • Injustering av dörrar.
 • Allt tillsatsmaterial för att installera.
 • Grovstädning av installationsplatsen.

Förutsättningar och villkor:

 • Vägg skall vara bärfast där spegelskåp skall installeras.
 • Det nya skåpet skall vara anpassat så att det får plats där det skall monteras.
 • Installationsplatsen skall vara städad.
 • Befintliga anslutningar skall vara godkända enligt Boverkets byggregler.
 • Produkten som skall installeras skall finnas i omedelbar anslutning till installationsplatsen.
 • El-installation går att få mot löpande debitering av auktoriserad elektriker
 • Bortforsling av spegelskåpet och emballage kan köpas till separat.
 • Befintliga skåp ska vara tömda inför nedmontering.
 • Lagning av kakel eller annan väggbeklädnad efter gammal inredning lagas inte (vid nedmontering).

Allmänna villkor

Villkor för RUT och ROT