Vad kan hemfixare göra?

Installation av ytterdörr

 • Vi finns i hela Sverige
 • Över 1600 certifierade Fixare
 • Fast pris, även kvällar och Helger

Hemfixarna installerar ytterdörrar av varierande fabrikat. Våra installatörer är professionella och är självklart ackrediterade varför de alltid utför arbetet fackmannamässigt enligt svensk standard. Här hittar du information om vad som ingår i vår installation av ytterdörr till fast pris. Se till att du vet vad som ingår i installationen och vilket ansvar du själv har och behöver göra som kund.

Vad ingår i installationen?

Här nedan framgår vad som ingår i en installation av ytterdörrar:

 • Demontering av befintlig ytterdörr inklusive karm och foder.
 • Montering av ny ytterdörr med skruv eller beslag.
 • Injustering samt drevning, det vill säga tätning mellan karm och vägg.
 • Montering av smygar invändigt.
 • Montering av beslag och cylinder.
 • Montering av tröskelplåt som är anpassade till dörren i plåtisol.
  (Installationstid för tröskelplåt avtalas med vår installatör vid installationstillfället. Eventuellt så behöver du som kund inte vara närvarande, men även detta avtalas direkt med installatören).
 • Montering av eventuellt över/sidoljus.
 • Karmskruv och drev ingår
 • Grovstädning av installationsplatsen.

Förutsättningar och villkor:

 • Installationen utförs endast i träfasad, betong- eller tegelfasad.
 • Utförandet gäller inte putsade fasader eller stomme som är av lättbetong.
 • Väggens panel skall vara i bra skick och det får ej finns någon röta.
 • Den nya dörren skall vara av samma storlek som den befintliga.
 • Gjutningen skall vara jämn i underlag för dörr.
 • Befintliga foder återmonteras eller nya om de tillhandahålles av kund.
 • Befintliga karmar kapas om inte annat avtalas med installatör.
 • Kunden tillhandahåller foder in- och utvändigt, vi kan återmontera befintliga eller nya foder av kund införskaffade
 • Produkten som skall installeras skall finnas i omedelbar anslutning till installationsplatsen
 • Bortforsling av ytterdörren och emballage kan köpas till separat.

Allmänna villkor

Villkor för RUT och ROT

Boka nu