Vad kan hemfixare göra?

Installation bastuaggregat

 • Vi finns i hela Sverige
 • Över 1600 certifierade Fixare
 • Fast pris, även kvällar och Helger

Hemfixarna installerar bastuaggregat av varierande fabrikat. Våra installatörer är professionella och är självklart ackrediterade och certifierade enligt svensk standard. Här hittar du information om vad som ingår i vår installation av bastuaggregat. Se till att du vet vad som ingår i installationen och vilket ansvar du själv har och behöver göra som kund.

Vad ingår i installationen?

Här nedan framgår vad som ingår i en installation av bastuaggregat:

 • Bortmontering av befintligt bastuaggregat.
 • Montering av nytt bastuaggregat.
 • Inkoppling av el mot befintligt eluttag.
 • Upphängning på vägg
 • Grovstädning av installationsplatsen.

Förutsättningar och villkor:

 • Elkabel i tillräcklig längd till bastuaggregatet ska vara framdragna enligt gällande föreskrifter
 • Ibland är kablarna föråldrade, skadade eller felaktiga och dessa måste då bytas ut. Pris för detta kan fås när vi är på plats.
 • För en installation/byte av bastuaggregat krävs en förinstallerad godkänd jordfelsbrytare.
 • Bastuaggregatet måste uppfylla gällande krav på IP klassning.
 • Elcentral och befintligt kablage skall vara anpassat till bastuaggregatet.
 • Höjd från golv till tak skall vara lägst 1900 mm ovan aggregatets yta pga. brandsäkerheten.
 • Ventilation med tilluft skall finnas enligt tillverkarens anvisning för optimal funktion och garanti.
 • Avstånd till brännbart material enligt tillverkarens anvisningar.
 • Bastuaggregat monteras i bärfast underlag.
 • Befintliga anslutningar skall vara godkända enligt Boverkets byggregler.
 • Produkten som skall installeras skall finnas i omedelbar anslutning till installationsplatsen
 • Bortforsling av aggregat och emballage kan köpas till separat.

Allmänna villkor

Villkor för RUT och ROT

Boka nu