Installation av Sprishäll stickpropp (ej håltagning)