Senast uppdaterad 2021-06-16

Klicka här för att läsa våra allmänna villkor

Därför behöver vi dina personuppgifter

Vi på Hemfixarna värnar om våra kunder och vi hoppas att du har glädje av vår tjänst idag och i framtiden. Tjänsten utgörs av tekniksupport, teknikinstallation eller Handymanarbeten i ditt hem eller på din arbetsplats. Vi vill ge dig en så automatisk och pappersfri upplevelse som möjligt. För att göra detta så sparar vi dina personuppgifter. Personuppgifterna nyttjas i samband med att vi kommunicerar med dig. Vi kommer nedan att beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter. Vi kommer även att beskriva hur du kan kontrollera, få ut och begära att vi raderar dina personuppgifter. Sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter är mycket viktig för oss, både idag och i framtiden.

Hantering av personuppgifter

Nedan beskriver vi hur dina personuppgifter hanteras av Hemfixarna Nordic AB. Policyn för hantering av personuppgifter gäller tjänsten som Hemfixarna tillhandahåller idag samt alla tjänster som Hemfixarna kan komma att erbjuda i framtiden. Om nya tjänster medför en förändring för hur vi samlar in och behandlar personuppgifter kommer vi att uppdatera detta dokument.

Detta dokument säkerställer att du vet vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och vem vi delar dem med samt hur vi nyttjar uppgifterna för att ge dig en bra kundupplevelse. Dokumentet förklarar även vilka rättigheter du har rörande dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya EU-lagen som kallas Dataskyddsförordningen eller ”GDPR” reglerar företags hantering av dina personuppgifter. Detta ger dig rättigheter att:

Få tillgång till de personuppgifter vi behandlar för att utföra tjänster till dig;
Få ut en kopia av dina personuppgifter;
Begära att vi ändrar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga;
Begära att vi permanent eller tillfälligt avbryter bearbetning av dina personuppgifter;
Begära att vi slutar att använda och/eller tar bort dina personuppgifter.
Om du har några frågor om din sekretess, dina rättigheter eller hur du utövar dem ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom att maila info@hemfixarna.se.

Personuppgifter vi samlar in

När du beställer tjänsten behövs personuppgifter för att kunna utföra tjänsten. Alla personuppgifter vi samlar in krävs för att vi ska kunna leverera en kvalitativ tjänst.

I punkterna nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och använder:

Kategori av personuppgift Beskrivning av kategori:

  • För- och efternamn: För att veta vem som beställt, för att vi ska kunna tilltala dig vid namn samt att fakturan kommer till rätt adress.
  • Personnummer: Nyttjas för kreditkontroll, faktura samt när du vill ha RUTavdrag. Utan personnummer kan Hemfixarna inte ge RUTavdrag.
  • Mailadress: Nyttjas för att mäta kundnöjdhet samt att skicka ut månadsbrev med information, nyheter och erbjudanden.
  • Telefonnummer: Nyttjas när Hemfixarnas anställda tidsbokar dig samt när Hemfixarnas kundtjänst vill söka kontakt med dig för uppföljning eller för att informera om tjänst eller om Hemfixarnas verksamhet.
  • Gatuadress: Nyttjas för faktura samt så att Hemfixarnas personal hittar till dig.
  • Postadress: Nyttjas för faktura samt så att Hemfixarna kan anropa tekniker som tar uppdrag i din närhet.
  • Typ av ärende: Vi sparar ärendet för att kunna hjälpa dig kvalitativ hjälp om något följdfel eller liknande skulle uppstå eller om du har någon uppföljningsfråga.
  • Transaktionshistorik: För att vi ska kunna följa upp dina betalningar samt ge dig service vid eventuella reklamationer eller frågor som berör de uppdrag vi utfört för dig.

Delning av dina personuppgifter

Vi har kategoriserat mottagarna av dina personuppgifter som samlas in eller genereras när du beställer ett uppdrag från Hemfixarna.

Mottagarkategorier  & Anledning till delning

Tjänsteleverantörer Hemfixarna anlitar tekniska tjänsteleverantörer som tillhandahåller den tekniska infrastruktur som behövs för att tillhandahålla tjänsten. I synnerhet gäller detta värd-, lagrings-, hanterings- och underhållsleverantörer för vårt affärssystem där alla personuppgifter finns sparade. Vi reserverar oss för att i framtiden anlita marknadsförings- och annonseringspartner för att kunna visa dig mer personanpassat innehåll, eller för att hjälpa oss att förstå din användning av tjänsten för att på så sätt kunna erbjuda dig en bättre tjänst. Vi kan också komma att dela personuppgifter med utvalda partner inom marknadsföring och annonsering för att kunna skicka marknadsföringskommunikation om Hemfixarna.
Partnersamarbeten Om du köper eller beställer tjänsten från tredje part (en av våra partners) delar vi personuppgifter med den tredje parten i syfte att hantera din beställning samt att utföra tjänsten. Tredje parten kan även ges tillgång till det aktuella uppdraget för att ta del av status, tidsbokning och lämnade omdömen.
Polis och dataskyddsmyndigheter Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss för att kunna uppfylla skyldigheter enligt lag, eller svara på en giltig rättslig process.

Datalagring och borttagning

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att underhålla vissa personuppgifter, inklusive i följande situationer:

om det finns ett olöst problem med koppling till ditt konto, t.ex. utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta.
om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen.

Överföring till andra länder

Hemfixarna kan anlita en underleverantör för att behandla dina personuppgifter med tredje part i andra länder än landet där du bor eller dela dina personuppgifter med dessa. Dina personuppgifter kan därför omfattas av sekretesslagar som skiljer sig från lagarna i landet där du bor.

Personuppgifter som samlas in inom EU och i Schweiz kan överföras till och behandlas av tredje part i ett land utanför EU och Schweiz. I sådana fall ska Hemfixarna.se till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande sekretesslagar och i synnerhet att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder har upprättats, t.ex. standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

Cookies

Hemfixarna använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur våra digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. Hemfixarnas kunder och Fixare samtycker till användningen av cookies.

Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Ändringar

Om vi genomför väsentliga ändringar rörande hantering av personuppgifter informerar vi dig postalt eller via e-post.