Tjänstebeskrivning Måleriarbeten

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »

Hemfixarna utför måleriarbete och tapetsering inomhus på alla typer av underlag. Våra Fixare (målare) är professionella och är självklart ackrediterade med den erfarenhet och med de utbildningar som erfordras för ditt jobb.

Här hittar du information om vad som ingår i måleriarbete och tapetsering till fast pris enligt de uppgifter som lämnats av dig som kund vid offertförfrågan och bokning. Se till att du vet vad som ingår i den tjänst du beställt utifrån uppgifter du lämnat om skicket på underlaget det vill säga skicket på befintlig målning eller tapet.

Vad ingår i alla måleritjänster?

Här nedan framgår vad som ingår i tjänsten måleriarbete och tapetsering till fast pris:

 • Samtliga moment som anges i orderbekräftelse eller offert i samband med bokning via webben, efter telefonsamtal eller efter vårt hembesök för att besiktning.
 • Genomgång på plats i samband med att arbetet startar.
 • Täckning av golv innan måleriarbetet påbörjas.
 • Tvättning av arbetsytorna innan måleriarbetet påbörjas.
 • Spackling av små hål och mindre gropar innan måleriarbetet påbörjas.
 • Fixaren tillhandahåller verktyg som penslar, rollers, spackelspadar, slipverktyg, förlängningsskaft och stegar.
 • Grovstädning av arbetsplatsen efter avslutat arbete.

Förutsättningar och Villkor

 • Offertförfrågan innefattar endast arbete. Färg, Verktyg utöver det som beskrivs ovan och Förbrukningsmaterial står Kunden för och ska finnas på plats vid arbetstillfälle.
 • Rummet ska vara tömt och det ska vara fria arbetsytor.
 • Rummet måste ha möjlighet till normal ventilation så att normala torktider kan uppnås.
 • Det offererade priset gäller kvalitetsfärg köpt via färgfackhandel och byggvaruhandel.
 • Visar det sig att kunden varit missvisande i svaret på frågor från Hemfixarna i samband med framtagandet av offerten, enligt vad som står i offerten får Fixaren pausa uppdraget och informera om tillkommande kostnader/ arbete.
 • Kundens tillhandahållna förbrukningsmaterial ska vara av hög kvalitet.
 • Uppstår sprickbildning efter mer än 2 månader så åtgärdas detta ej.
 • Fixaren tar ej bort eventuella lister, vill ni ha målat bakom dem så ska borttagning skett innan målningstillfället.
 • Vid rekommendationer från Fixare som Kund ej vill vidta skrivs ett frånskrivningsavtal.

I dessa fall kan det tillkomma ytterligare arbete och kostnad

Innan vi påbörjar tillkommande arbeten kommer du behöva godkänna tillkommande arbetskostnad och eventuellt tillkommande material i de fall vi skall tillhandahålla även materialet. Godkännandet sker på plats under pågående arbete genom att du får ett SMS med instruktioner och svarar med ett godkännande på tilläggen.

 • Bortforsling av skräp, tomburkar, täckpapp och annat material.
 • Större ojämna ytor kan behövas slipas eller spacklas, se nedan om bredspackling.
 • Färg och tapet måsta vara av god kvalité vilket alltid är fallet i färgfackhandel och byggvaruhandel. Om så ej är fallet kan leda till ett tillägg i priset då eventuellt fler strykningar kan behövas alternativt nytt material inköpas.
 • Väggar kan behöva patenteras för att kunna målas/tapetseras.
 • Material saknas/ej är av tillräcklig mängd och Fixaren behöver införskaffa detta.

Bredspackling vid ojämna ytor

 • Utöver den spackling som ingår i arbetet kan vår bedömning i undantagsfall vara att målning/tapetsering inte är lämplig då ojämnheterna är för stora. Vi måste då bredspackla för att resultatet skall bli bra. Exempel är när vägg eller tak har sprickbildning eller lös färg. Då rekommenderar vi 2 gånger bredspackling samt montering av microlitväv.
 • Vid större ojämnheter vilka föranleder vår Fixare rekommenderar bredspackling eller annan åtgärd och kund ej godkänner dessa skrivs ett frånskrivningsavtal på dessa föreslagna moment.

Specifikt vad som ingår i tjänsten Målning av Tak

 • Nedmålning, eller sparmålning, av takfärg på vägg kan utföras efter önskemål när både vägg- och takmålning är inbokat.
 • Stuckaturer kan målas efter önskemål men lagas och repareras ej.

Specifikt vad som ingår i tjänsten Målning av Vägg och Tapetsering

 • Bortmontering av eluttag och strömbrytare samt återmontering
 • Vid tapetsering med mönsterpassning möter tapetseringen i hörn bakom dörr eller hörn bakom exempelvis rör. Vid målning bakom element behöver kunden själv ha monterat ned elementet innan målningstillfället.
 • Om befintlig tapet sitter löst eller har skarvar kommer dessa tas bort och hela väggen bredspacklas. Om kunden aj uppgett detta vid offertframtaganden och svarat missvisande tillkommer kostnad för detta efter godkännande av kund, se avsnitt om tillkommande arbete.
 • Vid målning av vägg eller tapetsering ingår ej akrylfog mot list, det ingår under listmålning.
 • Nedmålning, eller sparmålning, av takfärg på vägg kan utföras efter önskemål när både vägg- och takmålning är inbokat.

Specifikt vad som ingår i tjänsten Målning av Lister

 • Akrylfog mellan vägg och list.
 • Målning av framsida ovansida och hörn.
 • Dörrfoder ingår ej, det ingår under dörrmålning.

Specifikt vad som ingår i tjänsten Målning av insida fönster

 • Vid fönstermålning ingår målning av insida fönster och karm.
 • Spröjs och fönsterbräda går att köpa till.

Specifikt vad som ingår i tjänsten Målning av Innerdörrar

 • Målning av dörr innebär den sida av dörren som tillhör rummet samt insidan av kortändan.
 • Målning av dörrfoder.

Specifikt vad som ingår i tjänsten Målning av Element

 • Vid målning av element ingår målning av elementrör i rummet.
 • Element nedmonteras ej och endast framsida och ändar målas. Vid målning bakom element behöver kunden själv ha monterat ned elementet innan målningstillfället.
 • Elementen måste vara avstängda vid målningstillfället och ha samma temperatur som rummet.

 

Hemfixarna Nordic AB 2023-12-13