Hemfixare | Vanliga frågor

Betalning och Villkor

Vad innebär 100% nöjd kundgaranti?

100 % nöjd-kund-garanti innebär för oss att om vi inte gjort allt som står i vår makt för att göra dig nöjd och avhjälpa ditt problem så fakturerar vi självklart inte för uppdraget.

Hur kontaktar jag kundtjänsten?

Kundtjänsten kan nås vardagar 09.00-20.00 och helger 09.00-18.00 på numret 0770 220 720 eller via mail till info@hemfixarna.se, alla dagar i veckan. Kundtjänsten hjälper dig med diverse frågor angående ditt ärende såsom fakturering och prissättning.

Hur gör jag om jag vill utnyttja RUT-avdraget?

Vi administrerar faktureringen till Skatteverket och du betalar därmed endast hälften av beloppet. När du betalat din faktura ansöker vi om resterande del hos skatteverket. Visar det sig att det blir avslag på din RUT-ansökan debiteras du även den andra halvan mot faktura på 15 dagar. Vår minimidebitering är 499 kr efter RUT-avdraget. Vi avräknar per halvtimme efter första timmen. Tillkommande timmar debiteras med 499 kr efter RUT-avdrag. Mer information om våra RUT-villkor finns tillgänglig på avsnittet om RUT-villkor eller till våra allmänna villkor på allmänna villkor.

Vilka betalningsalternativ finns?

Efter avslutat uppdrag skickar vi en faktura till dig på halva kostnaden om det är ett RUT-uppdrag. Ange OCR-nummer vid betalning som sker till vårt BG nr. 223-8376. Fakturan skall vara betald inom 15 dagar. Inga övriga kostnader tillkommer.

När du läggs upp som kund tar vi en förenklad kredit och ID-koll. Visar det sig att du inte godkänns i kontrollen erbjuder vi förskottsbetalning med Swish på första timmen.

Om våra tjänster

Hur lång tid tar det innan jag får hjälp?

Vanligtvis har vi en Fixare hos dig inom första dygnet. Om ett uppdrag inte har tagits av en Fixare så kommer kundtjänsten manuellt att ringa runt till Fixare för att jaga fatt i någon som kan komma och hjälpa dig. Om vi inte har fått tag i en Fixare så kontaktar vi dig för att uppdatera dig på läget så att du vet hur jakten går.

Hur ändrar jag tiden för Fixarens besök?

Efter att du och Fixaren beslutat om en exakt ankomsttid får du ett SMS som innehåller tid, Fixarens namn samt telefonnummer. Detta nummer använder du om du får ändrade planer och måste flytta tiden för hembesöket.

Hjälper ni företagskunder också?

Vi hjälper gärna företagskunder. Däremot är det viktigt att notera att RUT-avdraget på 50 % endast är giltigt för privatpersoner. Som företag har man istället möjligheten att dra av momsen på 25 %.

Har ni alltid en lösning på mitt problem?

Hemfixare kan tyvärr inte lösa alla problem. Ibland är det så att felet ligger utanför vår makt och att problemet behöver tas vidare till exempelvis en verkstad eller återförsäljare. I dessa fall är vi dock mycket noggranna med att förklara vad felet är och vem du behöver kontakta eller vad du behöver inhandla för att få det löst. Vi lämnar inga kunder i blindo.

Vilken Fixare får jag, kan jag välja?

Den Fixare som är tillgänglig i ditt närområde och först accepterar ärendet är den Fixare som kommer hjälpa dig. Fixaren får ditt telefonnummer och kontaktar dig på telefon för att boka en exakt tid för besöket.

Vad händer om Fixaren inte hinner klart?

Ibland tar saker lite längre tid än beräknat. Det kan bero på att Fixaren själv på plats ser en större omfattning på ditt ärende eller kanske att ett ytterligare problem dyker upp till följd av det som ärendet först gäller. Oavsett anledning, om Fixaren inte hinner klart pausar Fixaren uppdraget och återkommer vid en annan tidpunkt som ni tillsammans kommer överens om. Inga tillkommande kostnader belastar dig som kund när ärendet återupptas. Våra Fixare avslutar självklart påbörjat uppdrag så du som kund blir helt nöjd med resultatet.

Vad händer om det saknas något vid montering eller installation?

Kunden ansvarar för att alla delar som ska monteras eller installeras finns på plats vid besöket av våra fixare för att utföra uppdraget. Om det visar sig att några delar saknas, kommer fixaren att avbryta besöket och en avbokningsavgift (s.k. bomkörning) debiteras enligt våra allmänna villkor. Efter att alla artiklar är på plats kommer ärendet att återupptas och ett nytt besök kommer att utföras till samma initiala pris. Vi rekommenderar att du kontrollerar att alla nödvändiga delar är tillgängliga innan du bokar en tid för att undvika eventuella förseningar eller extra avgifter.

Hur blir jag kund?

För att kunna lägga in ett ärende behöver vi dina uppgifter och en beskrivning av ditt problem. Antingen ringer du till oss på 0770-220 720 för att registrera ditt uppdrag eller genom att klicka på knappen Boka en Fixare här på hemsidan. Där följer du instruktionerna steg för steg. Välkommen!

Säkerhet och Tystnadsplikt

Har ni tystnadsplikt?

Alla våra Fixare omfattas av tystnadsplikt vilket innebär att en kunds uppgifter aldrig diskuteras med någon som inte deltar i uppdraget.

Kan jag lämna bostaden innan problemet är avhjälpt?

Oförutsedda saker händer i livet och ibland med kort varsel. Om du som kund behöver avsluta uppdraget innan det är slutfört så pausas ärendet och återupptas igen vid överenskommen tidpunkt mellan dig och Fixaren. Då debiteras den första timmen igen med 499 kr (998 kr utan RUT-avdrag) och därefter som tidigare enligt löpande 30 minuters taxa. Våra Fixare slutför alltid sina uppdrag så du som kund blir helt nöjd med resultatet. Fixaren får i enlighet med vår policy inte vistas ensam i din bostad.

Hur säkert är det att få hem en Fixare?

Våra Fixare är id-kontrollerade, kunskapstestade och intervjuade av oss samt kontrollerade i belastningsregistret. De har alla genomgått ett omfattande kunskapstest samt utbildas löpande av oss för att säkerställa en hög kvalité på den tekniska kunskapen. Samtliga Fixare:

  • Är minst 18 år.
  • Är anställda av oss och får ”vanlig” lön.
  • Har en omfattande ansvarsförsäkring.
  • Rankas av våra kunder efter utfört uppdrag.

Tänk dock på att i alla sammanhang skydda dina lösenord och inte skicka eller lämna ut dessa till någon. Detta gäller alla koder och lösenord generellt i samhället idag och innefattar även dig som kund gentemot våra Fixare.

Har ni ansvarsförsäkring?

När du anlitar Hemfixare kan du känna dig trygg. Vi har en gedigen försäkring via Trygg Hansa som skyddar både dig som beställande kund och våra Fixare samt har en kompletterande egendomsförsäkring. Försäkringsskyddet består av:

  • Ansvarsförsäkring. Tar hand om skador hemma hos den där uppdraget utförs och som Fixaren orsakar under uppdraget. Det gäller såväl mjukvara som hårdvara med ett totalt försäkringsbelopp om 2 mkr. Det förutsätter att Fixaren varit vårdslös och kan anses skadeståndsskyldig för det inträffade.
  • Egendomsförsäkring. Tar hand om skada på egendom som Fixaren har med sig till dig som kund för att kunna utföra uppdraget.
  • Olycksfallsförsäkring. Tar hand om personskador på Fixaren som denne råkar ut för på väg till/från samt under uppdraget. Vill du ha mer information eller vid frågor så kontakta oss eller ring direkt till Trygg Hansa.