ROT och RUT-avdrag för tjänster i hemmet

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad vilket kallas ROT-avdrag.

Du kan också göra avdrag för hushållsnära tjänster, inklusive montering av lösöre och möbler, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning vilket omnämns RUT-avdrag.

ROT och RUT avdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Av den summan får högst 50 000 kronor vara rotavdrag. Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rotavdrag eller rutavdrag.

Skattereduktion för om och tillbyggnad, sk. ROT-avdrag

ROT-avdraget är definierat på Skatteverkets hemsida. Förutsättningen är dock alltid att man äger hela eller delar av bostaden som kan vara småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet.

Mer info på Skatteverkets hemsida:

Av de tjänster Hemfixarna tillhandahåller medges RUT-avdrag för följande:

IT-tjänster

Rutavdrag ges för att reparera, installera och underhålla fiber inne i bostaden, datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater och smarta telefoner, skrivare, skannrar, högtalare och avläsare
mediaspelare, digitalboxar, bluray-spelare och Apple-tv. Även modem, routrar och wifi-utrustning,
bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem. Även för att felsöka och kanalsöka samt uppdatera, installera och avinstallera operativsystem och datorprogram, till exempel Windows och antivirusprogram samt ävenför att ge enklare rådgivning och handledning i samband med reparation och installation av data- och it-utrustning.

Montering och demontering av möbler och lösöre

Rutavdrag ges för att förflytta, montera och demontera möbler och lösöre, sätta upp och ta ner gardiner, gardinstänger, persienner, lamellgardiner och rullgardiner, sätta upp och ta ner lampor, hyllor, tv och annat lösöre. Även för att plocka fram och ställa undan trädgårdsmöbler, studsmattor, flyttbara paviljonger, uppblåsbara pooler och liknande samt flytta träningsredskap och hobbyredskap.

Villkor för RUT och ROT-avdrag

Kunden kan utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen kallar ROT och RUT-avdrag, för det aktuella uppdraget.

Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den art att de utgör sådana arbeten avseende hushållsnära tjänster (RUT-arbeten) eller om och tillbyggnad (ROT-avdrag) vilka omfattas av dessa regler.

Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 januari 2016 skall beställaren (Kunden) faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30-50% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 75 000 kr.

Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för uppdraget.

Beställaren ska – om Hemfixarna så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats för aktuellt kalenderår.

Beställaren försäkrar att hen är – helt eller delvis – ägare av angiven fastighet/bostadsrätt för ROT och RUT-avdrag, eller har minst nyttjanderätt till bostaden vid RUT-avdrag.

Hemfixarna skall på fakturan särskilt redovisa arbetskostnaden.

För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning av sökt RUT eller ROT-avdrag äger Hemfixarna rätt att omgående fakturera Kunden återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till Hemfixarna inom femton dagar från fakturering. Eventuell dröjsmålsränta utgår från och med den dag Hemfixarna begärde utbetalning från Skatteverket.

Hemfixarna Nordic AB/ 2021-06-01