/ Säkerhet och Tystnadsplikt / Kan jag lämna bostaden innan problemet är avhjälpt?

Kan jag lämna bostaden innan problemet är avhjälpt?

Oförutsedda saker händer i livet och ibland med kort varsel. Om du som kund behöver avsluta uppdraget innan det är slutfört så pausas ärendet och återupptas igen vid överenskommen tidpunkt mellan dig och Fixaren. Då debiteras den första timmen igen med 499 kr (998 kr utan RUT-avdrag) och därefter som tidigare enligt löpande 30 minuters taxa. Våra Fixare slutför alltid sina uppdrag så du som kund blir helt nöjd med resultatet. Fixaren får i enlighet med vår policy inte vistas ensam i din bostad.