MENY

Fixar-policy och företagskultur Hemfixarna

Information i Fixarpolicy uppdaterad med anledning av Coronaviruset 2020-03-14

Med anledning av coronaviruset skall alla Fixare på daglig basis ta del av följa direktiven på Folkhälsomyndigheten. Aktuell information finns på www.folkhalsomyndigheten.se/

För att minska Smittspridning skall alla Fixare sträva efter att uppfylla dessa direktiv:

  1. Vid minsta misstanke om sjukdomssymtom som liknar Covid-19 direkt avboka bokade hembesök och meddela detta till Hemfixarna
  2. Vid tidsbokning säkerställa att kunden är symptomfri och även meddela att Fixaren själv är symtomfri
  3. Vid tidsbokningen uppmana kunden att minimera antalet personer i bostaden vid hembesöket till max 2 st
  4. Hålla ett avstånd till kunden på minst 1,5 meter, även vid datorsupport
  5. Tvätta händerna ofta och noggrant och alltid men tvål
  6. Om möjligt undvika kollektiva färdmedel
  7. Alltid hosta och nysa i armvecket
  8. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon under hembesöket
  9. Var extra noga med att rengöra knappar och övriga ytor man under hembesöket varit i kontakt med

Användande av munskydd vid hembesök, uppdaterad 2021-05-25

Genom att under hembesöket bära munskydd bidrar vi till minskad smittspridning i samhället. I tider då vi uppmanas att undvika kontakt med personer utanför vår närmaste grupp är munskyddet ett enkelt verktyg mot smittspridning. Munskyddet må vara omdiskuterat men oavsett ger det inte bara kunden utan även våra Fixare ökad trygghet i tider av stor oro. Användandet är frivilligt och beslutas av Fixaren som även i samråd med Kunden avgör från fall till fall om det skall bäras. Detta gäller vid användande av munskydd:

Fixar policy och företagskultur Hemfixarna

Hemfixarna är ett modernt, pålitligt och transparent serviceföretag som levererar prisvärda tjänster till företrädesvis privatpersoner i deras hem. Kärnan i verksamheten är våra Fixare som certifierats och validerats av oss innan vi släpper ut dem på uppdrag. Fixaren arbetar självständigt hos kunderna men bolaget Hemfixarnas garanterar alltid kvalitet och leverans samt står som avsändare av uppdraget.
Fixarens uppträdande är avgörande för kundens upplevelse och detta dokument är upprättat för att reglera och förtydliga vissa viktiga regler för hur vi uppträder hos våra kunder.

Uppträdande i kundens hem

Kundens tid och kostnad

Hemfixarna arbetar normalt på löpande räkning. Debiteringen sker per påbörjad halvtimme. Minsta ersättning är en timme. Vi försöker alltid undvika onödigt komplicerade lösningar på kundens problem, men söker heller inte snabba och kortsiktiga lösningar. Vi skall:

Involvera kunden i lösningen

Våra kunder har vänt sig till oss för att få hjälp. Antingen för att man inte kan eller har tid att själv lösa problemet. Det absolut bästa sättet att få en nöjd kund är att involvera kunden i felsökning och val av lösning. Detta för att undvika reklamationer på grund av missförstånd där kunden inte förstått vad vi gjort och varför. Vi skall därför:

Kvalitet

Nöjda kunder är en förutsättning för Hemfixarnas tillväxt och grunden i vår verksamhet. Målet är alltid 100% nöjda kunder. Därför är rating och samarbetet med TrustPilot en självklarhet. I enlighet med anställningsavtalet har vi rätt att avaktivera Fixare som inte skapar kundnöjdhet. Därför skall vi:

Sekretess och hantering av inloggningsuppgifter

Hemfixarna strävar efter att få kundernas förtroende och bygga långsiktiga relationer med kunden. Att värna om kundens integritet är en självklarhet. Därför skall vi:

Vår egen säkerhet

Ingen Fixare skall någonsin känna sig otrygg under uppdrag. Därför skall vi alltid avbryta och lämna bostaden om vi känner oss hotade. Hittar vi olagligheter som är så grova att det leder till stränga straff (typ barnporr mm), konfronterar vi inte kunden utan rapporterar till Kundtjänsten efter att vi lämnat bostaden.

Företagskultur

Tillsammans bygger vi företaget Hemfixarna. En Fixare älskar att hjälpa andra Fixare på vårt interna chatforum och använder det även själv för att inhämta kunskap och lösningar. Även om vi inte träffas på daglig basis jobbar vi tillsammans i samma bolag. Chatten är där vi hänger och umgås som andra gör på ”vanliga” arbetsplatser.

Alla Fixare är ambassadörer för Hemfixarna och talar väl om bolaget. Vi är alla stolta över att vara Fixare och att representera bolaget Hemfixarna vilket vi gärna sprider såväl live som i sociala meriter.

Hemfixarna är ett seriöst företag som avtalat samarbeten med många av landets ledande leverantörer och operatörer. Att följa lagar, förordningar och avtal är en självklarhet för oss. Fixare som bryter mot detta avaktiveras i enlighet med anställningsavtalet.

Hemfixarna Nordic AB/2021-06-01