Verktyg en VVS-Fixare minst skall ha med sig på uppdrag

Elverktyg

Övrigt

Handverktyg

Reservdelar och tillbehör