Boxers säljer TV-abonnemang i bla. Teracoms marknät och bredband främst via fiber. Boxer ingår sedan oktober 2016 i Tele2 Group.
Boxare var med 1999 då de digitala sändningarna i marknätet startade och spelade en stor roll 2007 då de analoga sändningarna i nätet upphörde. I dagsläget har Boxer cirka 70 kanaler i utbudet. Dessutom sänds flera kanaler okodade, fria att tas emot utan abonnemang.
Hemfixarna hjälper Boxers kunder med kanalsökningar och användaroptimering av fungerande boxar och inbyggda mottagare såsom sortering av kanallistor mm. Boxers kunder hittar oss via kundtjänsten och beställningsformulär på nätet. Vi tillhandahåller även hjälp i hemmet med kanalsökningar i samband med kanalomläggningar till fast pris.