Hemfixarna och Försvarsmakten inleder samarbete kring kompetensförsörjning

Genom det nya ömsesidiga samarbetet vill Hemfixarna och Försvaret underlätta för sina anställda att ha ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten, samtidigt som man arbetar som Fixare hos oss. Försvarsmaktens personal är välutbildad och van vid att arbeta med strukturerade processer vilket borgar för att de kommer passa mycket väl in i rollen som Fixare hos oss.

Därutöver vill parterna aktivt arbeta med att skapa en hållbar arbetsmarknad och även bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, ökad mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet. Att samarbeta med som tex Hemfixarna är därför viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med sin personalförsörjning.