Open Universe ledord är öppenhet och valfrihet. Det öppna fibernätet är en marknadsplats med ett stort antal tjänsteleverantörer som på lika villkor, erbjuder sina tjänster till nytta och glädje för såväl privatpersoner som företag, kommuner och fastighetsägare. Kunder väljer det som passar bäst och det är enkelt att byta leverantör om man önskar det.

Hemfixarna har Fixare (tekniker) i alla orter där Open Universe opererar och är därmed en självklar partner för billig tekniksupport med RUT-avdrag. Vi står alltid på tå för kunderna och ser fram mot att hjälpa till med såväl enkla som avancerade problem med all typ av teknik.

Vi hjälper även Open Universe med driftsättningar i samband med att man ansluter nya fastigheter och kunder till nätet.