SeniorNet Sweden har i 20 år inspirerat seniorer att lära sig mer om nytta och nöje med IT. Det har gett fantastiska resultat. För framtiden vill SeniorNet även kunna påverka mer och få ett större inflytande över den framväxande digitaliseringen, inte minst inom samhällstjänster. Hela  nationella nätverket av medlemmar är en otrolig resurs.

Huvudsyftet med verksamheten är utbildningar, föreläsningar och individuell hjälp inom IT, datorer och modern teknik. Seniorer lär seniorer IT. Samarbete med Hemfixarna har inletts med syfte att erbjuda medlemmarna praktisk hjälp hemma. Som medlem i SeniorNet Sweden ges medlemmar ett prisavdrag vid varje uppdrag genom en rabattkod som uppges vid beställning eller vid Fixarens ankomst

Vi på Hemfixarna ser fram mot samarbetet och står redo att hjälpa medlemmar som kört fast hemma. Vår bedömning är att vi har Fixare i samtliga orter och så klart även den kompetens som krävs.