Värnamo Energi koncernen består av moderbolaget Värnamo Energi AB samt de två dotterbolagen Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB. Koncernen ägs sedan år 2010 till 100 % av Värnamo Stadshus AB. Värnamo Energi AB sköter drift och underhåll av ett eget lokalt fibernät i hela Värnamo kommun vilket inkluderar distribution av fibernättjänster och försäljning av dessa mot tjänsteleverantörer.

Hemfixarna hjälper kunder igång med sin nya fiberanslutning i ett nära samarbete. Tillsammans ser vi till att första mötet med framtidens när blir en fantastisk upplevelse. Våra installationer är säkra, grundliga och anpassade efter kundens önskemål och behov.