/ Fixarbloggen / Fixarbloggen / Så gör du om C-disken är full

Så gör du om C-disken är full

Ett problem som relativt många datorägare får uppleva, är att deras C-disk (systemdisk) snabbt blir full. Inte minst de som äger en PC med operativsystemet Windows installerat. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad detta problem kan bero på, samt hur du går tillväga för att rensa C-disken.

 

Innehåll 

 • Därför blir C-disken full
 • Potentiella lösningar på problemet
 • Ta hjälp av Hemfixarna
Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »

 

Därför blir C-disken full 

På fabrikstillverkade PC-datorer är det inte ovanligt att man väljer att dela hårddisken i olika delar. Så kallade partitioner. Detta är också anledningen till att du ser flera hårddiskikoner- t.ex. (C:), (D:) och (E:) – när du navigerar till utforskaren följt av Den här datorn.

När det kommer till partitioner finns det delade meningar. Vissa anser att det är fördelaktigt att dela upp hårddisken på detta sätt, medan andra hävdar motsatsen. De som är för partitioner argumenterar att man gör detta för att kunna spara flera Windowsversioner på ett och samma ställe. Oftast på C-disken.

Anledningen till att man vill spara äldre versioner av Windows är för att de ska finnas kvar vid en eventuell formatering/ominstallation. Ytterligare ett motiv är för att man ska kunna nedgradera till tidigare versioner om man vill.

Har du exempelvis gått från Windows 7 till Windows 10 har du därav kvar en mapp med den förstnämnda versionen. Något som å ena sidan ger dig möjlighet att nedgradera ifall du inte är nöjd med det nya systemet, men som å andra sidan tar väldigt mycket utrymme. Det är också detta som är den allra vanligaste orsaken till att C-disken blir full.

Potentiella lösningar på problemet

Om din C-disk blivit full finns ett par olika sätt att lösa problemet på. Till dessa hör bland annat:

 • Rensa C-disken från temporära filer
 • Rensa C-disken från gamla installationsfiler
 • Flytta utrymme från disk C till D
 • Flytta filer mellan hårddiskar

Så gör du för att rensa C-disken från temporära filer

För att frigöra utrymme från systemdisken är det en bra idé att rensa bort temporära installationsfiler. Något som enklast görs med det inbyggda verktyget Diskrensning. Gör enkelt på följande sätt:

 1. Navigera till Utforskaren.
 2. Välj sedan Den här datorn.
 3. Högerklicka därefter på din systemdisk (C-disken).
 4. Välj sedan Egenskaper, vilket kommer leda till att ett nytt fönster dyker upp.
 5. Sist men inte minst klickar du på Diskrensning, varpå temporära installationsfiler kommer försvinna från din hårddisk.

Så gör du för att rensa C-disken från gamla installationsfiler

Allra helst ska man inte hålla på att ständigt byta mellan olika Windows-versioner. Med anledning av detta rekommenderar vi att man tar bort den eller de versioner som inte används. För att rensa gamla installationsfiler gör du på följande sätt:

 1. Välj Rensa systemfilter, vilket kommer resultera i att datorn arbetar för att hitta samtliga filer.
 2. Därefter öppnas ett nytt fönster med en lista, varpå du får kryssa i de filer som ska tas bort.
 3. Vi rekommenderar dig att b.la. kryssa i rutorna Tidigare Windows-installation(er), Temporära installationsfiler för Windows, samt
 4. Sist men inte minst klickar du på OK för att genomföra rensningen.

Så gör du för att flytta utrymme från disk C till D

Ett annat alternativ är att helt enkelt krympa lagringsvolymen på den ena disken och förflytta det till den andra. Något som går att göra från både C till D och D till C. För att flytta utrymmet från en disk till en annan gör du på följande sätt:

 1. Öppna Startmenyn.
 2. Högerklicka Dator och välj därefter Hantera.
 3. Ett nytt fönster öppnas i vilket du klickar Datorhantering följt av Lagring.
 4. Välj sedan Diskhantering varpå du ser de olika partionerna som finns – t.ex (C:) och (D:).
 5. Högerklicka sedan på den disk som du vill minska lagringsutrymmet på.
 6. En meny dyker upp, i vilken du väljer Krymp volym.
 7. Navigera sedan till den andra disken på samma sätt, men välj istället alternativet Öka volym.

Så gör du för att flytta filer mellan hårddiskar

Det sista alternativet är att låta de två partitionerna vara och istället flytta filer från den ena hårddisken till den andra. I detta fall från disk C till D. För att göra detta måste du avinstallera önskade filer och programvaror på C-disken, varpå du sedan installerar dem på D-disken.

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »

Ta hjälp av Hemfixarna

Om du sakar både tid och kunskap för att hantera din C-disk som blir full, kan du med fördel ta hjälp av oss på Hemfixarna. Våra fixare har omfattande kunskaper om allt som rör Mac- och PC-datorer, vilket självfallet inkluderar diskrensningar.

När du väljer att ta hjälp av oss kommer en av våra kunniga fixare hem till dig, undersöker problemet och tar därefter de åtgärder som krävs för att frigöra utrymme på din hårddisk. Hos oss är du i trygga händer!

Albin Sandberg