/ Fixarbloggen / Fixarbloggen / Felix-motorn i våra leveranser

Felix-motorn i våra leveranser

Vi hanterar dagligen stora volymer jobb, många med ett slutkundspris på under 1000 kr. För att kunna hålla nere priset på tjänsterna och få lönsamhet i vår affär behöver vi en automatiserad transaktionsmotor som minimerar graden av manuell hantering. Detta utan att kundresan upplevs som opersonlig eller tveksam. Navet i verksamheten är vår egenutvecklade transaktionsmotor Felix, eller plattform som det även kallas.

Designen av Felix inleddes redan innan Hemfixarna grundades i maj 2016. Redan då såg vi vikten av automatisering som en förutsättning för att nå framgång. Inte bara för att kapa administration utan främst för att vi skall kunna vara snabba i leveranserna oavsett om uppdraget skall utföras i storstad eller i glesbygd. idag 5 år senare är Felix långt mer avancerad än vi anade 2016. Samtidigt inser vi nu långt från färdig utan snarare liksom Hemfixarna i ständig rörelse framåt. Med Hemfixarnas snabba utveckling kommer Felix aldrig bli färdig utan fortsätta växa tillsammans med oss in i nya affärsområden.

Felix kommunicerar med andra system och tjänster i realtid. Det kan handla om mail som skall skickas, SMS som både skickas men även vars svar är del av leveransprocessen. Trustpiloten och Fixarlönerna är även de exempel på delar som hanteras externt och som kräver kommunikation. Men viktigast är webben varifrån flertalet kunder kommer in. Olika tjänster i samarbeten med olika partners måste komma in rätt i plattformen. Här utvecklar vi dagligen nya flöden och tar hänsyn till olika parametrar som styr hur uppdraget skapas upp. Detta i en del av Felix som vi kallar passagen som är en typ av logiskt filter vars syfte är att ta bort felaktig orderinfo men även komplettera och modifiera det blivande uppdraget. Här sätts fasta priser till kunderna men även ersättningar till Fixarna beroende på vilket uppdrag det handlar om.

Att driva utvecklingen av Hemfixarnas plattform Felix är en av våra viktigaste uppgifter. Tillsammans med konsulter och utvecklare kör vi korta utvecklingssprintar på 4-6 veckor. Med i utvecklingen är självklart även apparna som våra Fixare använder för att se, ta och hantera uppdragen. 2020 var ett rekordår, inte bara i omsättning och antalet uppdrag, utan även när det kommer till utvecklig av Felix och apparna. Massor av ny funktionalitet har byggts in. Planerna för första halvan av 2021 är att bygga ut Felix för att även kunna hantera ROT samt ett bonus-, nivå- och poängsystem med syfte att belöna Fixare för goda insatser. Länge leve Felix!