/ Fixarbloggen / Fixarbloggen / 1400 kanalsökningar när Boxer moderniserar nätet

1400 kanalsökningar när Boxer moderniserar nätet

Då var det dags igen att kavla upp ärmarna och köra all in med kanalsökningar. I detta fall för kunder anslutna, eller snarare som använder marknätet som signalkälla till sin TV. Marknätet når hela Sverige och sköts av statliga Teracom men det är Boxer som opererar kanalerna och ser till att hantera kunder och ta betalt. Kanalsökningar i massor är ju lite av vår specialitet och vi minns fortfarande när ComHem genomförde sin stora digitalisering och kanalsökning hösten 2020. Nu var detta projekt inte lika omfattande då antalet kunder inte var i närheten av hösten 2020 då 1,6 miljoner hushåll vilket resulterade i nästan ofattbara 15.000 kanalsökningar på 7 veckor.

Boxers kunder var väl informerade och vi bjöds tidigt in för att tillsammans med Boxer sätta planen för var vår hjälp skulle in i informationsflödet. Information om vårt fasta pris på kanalsökning 499 kr fanns med från start i all kommunikation. Vi fanns även med ett tydligt avsnitt på Boxers hemsida och på den speciella informationssidan som beskrev kanalsökningen. Som vanligt hörde kunderna av sig ganska samma dag som den tekniska omläggningen skedde. Samtidigt som Teracoms gubbar klängde i masterna gick telefonerna heta i vår kundtjänst som redan var satta i extra beredskap med beordrad övertid. Lite som under ComHem släckningen satt vi med kunden i luren och Pizzaslice i andra handen. Kanalförändringarna genomfördes i fem etapper mellan 5 och 28 oktober vilket var bra för alla inte minst våra Fixare. Den absolut största utmaningen denna gång var att alla kanalsökningar måste ske efter ändringsdagen eller ännu bättre på själva dagen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi genomförde 1384 kanalsökningar på 4 veckor. Att målgruppen även denna gång var de äldre med en snittålder på 78 år, varav två faktiskt passerat 100 sträcket. Kundnöjdheten blev 4,56 av 5,0 vilket är lite under vårt snitt men förklaras av att vi i några fall gick bet. Modernisering var huvudskälet till kanalförändringarna och en del kunders mottagare var helt enkelt för omoderna för att klara den nya sändningsstandarden MPEG4. MPEG4 har en högre kapacitet vilket gör att alla kanaler i9 Boxers utbud numera sänder i HD-kvalitet.

Grattis säger vi till Sveriges marknät som numera bara sänder i äkta HD-kvalitet. Tack Boxer för förtroendet och ett kul och väl genomfört projekt.