/ Fixarbloggen / Fixarbloggen / Vi fortsätter växa

Vi fortsätter växa

Lite metaforiskt kan 2022 sammanfattas med ”ur askan in i elden”. Påverkan av Covid-19 var liten jämfört med föregående år även fast pandemin ända till mars klassades som samhällsfarlig. Att den skulle följas av inflationsexplosion och lågkonjunktur kom dock för oss alla som en stor överraskning. Succesivt under året har vi mötts av dystra besked om minskad köpkraft med en handel som flaggat för minskad försäljning av sällanköpsvaror på upp till 30%. Att vi i dessa nya och skrämmande tider ökar omsättningen med 26% bevisar vår enorma styrka.

Stor del av våra nya kunder kommer från våra många partnersamarbeten. Trots att många partners minskat sin försäljning har de sålt allt fler tjänster under 2022. Detta i sig är ett resultat av att våra tjänster integrerats i partnerns kunderbjudande med produktnära exponering såväl på webben som i butikerna. 2022 var även året då allt fler av våra partners integrerade sig direkt mott oss både med API och med inbäddade formulär. För kunden är det nu lika lätt att köpa till montering och installation som att boka hemleverans. Trots dessa integrationer välkomnas nästan alltid kunden i ett personligt samtal från vår kundservice. För det är alltid kunden som är i centrum i vår affär, automation skall aldrig ge en anonym och diffus kundupplevelse. För Hemfixarna står kunden alltid i centrum.

I juli 2022 lanserade vi Bygg som ett nytt och eftertraktat affärsområde. Efter ett år av förberedelser och rekrytering av entreprenörsföretag var vi mogna att lansera enklare Bygg El och VVS tjänster till fast pris. Mycket arbete har lagts på att tillsammans med partners finna de produkter som kan säljas med installation. priserna är alltid fasta och baseras som alltid på faktisk tidsåtgång. Kundens förväntan är viktig för den upplevda kvalitén varför vi på samtliga tjänster inom Bygg satt samman en exakt specifikation om vad som ingår. Även vad som förväntas finnas på plats i form av vatten, el och avloppsanslutningar. Att vara nationella är en självklarhet för oss, så även i vårt nya affärsområde Bygg!

Antalet levererade uppdrag är nästan samma som föregående år men snittordervärdet har under året ökat. Främsta skälen är att andelen möbelmonteringsuppdrag ökar men även tillkomsten av vårt nya affärsområde Bygg. Totalt har vi under året levererat nästan 33.000 uppdrag. Med tekniksupport, hantverkshjälp, möbelmontering och bygg har vi den bredd som krävs för att försvara vår ledande position på marknaden inom tjänster i hemmet inom våra affärsområden. Vi kommer 2023 kämpa mot vikande konjunktur och står väl rustade för fortsatt kraftig expansion.