/ Fixarbloggen / Fixarbloggen / Med Hemfixarna mot lågkonjunkturen!

Med Hemfixarna mot lågkonjunkturen!

Världen prövas nu återigen när modeorden epidemiolog och aerosol bytts ut mot hyperinflation och recession. Även Hemfixarna påverkas av denna andra kris inom loppet av 3 år. Konsumenternas köpkraft har urholkats och inom alla branscher märks detta i form av minskad försäljning. Inom sällanköpsvaror talar indexen om en sammantagen minskning med 36%. Vi fortsätter växa men i något lägre takt och vi har reviderat ner vår tillväxtprognos till ”bara” 20% för 2023.

Så vad är tricket, hur kan vi fortsätta växa i en tid av recession?

I allt fler sammanhang i olika segment av vår partneraffär kan vi påvisa att våra tjänster ökar försäljningen av partnerns produkter eller tjänster. Vi kan tydligt påvisa att en trevlig Fixare tillsammans med till exempel en ny router ger en fantastiskt mycket bättre upplevelse än en manual och ett lycka till!  Våra tjänster finns nu med i allt fler kundresor som en del av erbjudandet. Våra tjänster visas på hemsidor tillsammans med produkterna i form av en komplett lösning för kunden. Även för personalen i varuhusen som numera allt oftare agerar säljare är vi det perfekta verktyget.

När vi fortsätter växa 2023 skall vi självfallet behålla vår höga kvalité i alla leveranser. På alla uppdrag, i hela landet skall vi alltid ha samma snabba leverans och konstanta höga kvalité. Nyckelpersonerna i vår leverans är alltid våra duktiga Fixare. En av våra största styrkor är våra metoder för att finna guldkornen med hjälp av våra svåra tester och professionella intervjuer. Tricket är att finna Fixare som under eget ansvar och utan att ha en chef på plats som övervakar efterlever våra policys och strävar efter perfekta leveranser. Att jobba som en av våra Fixare, att vara en GIG:are är bara för de med disciplin och höga ambitioner.

Vi kommer under året fortsätta jobba med vår kundresa. Genom en ny serie information både innan och under uppdraget ges både kunden och Fixaren ännu tydligare instruktioner om vad som omfattas av tjänsten. Även vad som inte omfattas, vilket många gånger är ännu viktigare, och även vad som förväntas för att uppdraget skall kunna utföras enligt specifikationen. Att ha tydliga processer med likaledes tydliga förvandlingar hos kunden är en av Hemfixarnas unika styrkor. Kombinationen av våra magiska Fixare och vår strikta process för kundresan är stommen i verksamheten. Vi och våra Fixare hjälper nu alla våra partners att öka försäljningen och därmed ta upp kampen mot lågkonjunkturen.

Bygg ökar men Möbelmontering minskar

Under första kvartalet 2023 ser vi en fortsatt stark tillväxt i vårt senaste affärsområde Bygg. Efterfrågan på EL, VVS och Byggservice med fasta priser och en tydlig kundresa är stor. Vi har därför förstärkt vår organisation med fler personer dedikerade till Bygg. Vi har även försiktigt tagit steget in i anpassade tjänster utifrån kundens behov. Även här med fasta priser vilka sätts i dialog med kunden vari vi insamlar fakta om kundens unika projekt. Även här är kundens förväntansbild avgörande för upplevelsen varför allt dokumenteras noga innan uppdraget läggs ut till våra entreprenörs Fixare. För att säkerställa leverans kvalité och minska risken i affärerna begränsar vi uppdragens storlek just nu. Med ökad kunskap och lärdom höjer vi succesivt ribban, vem vet en dag kanske Hemfixarna bygger altaner och byter hela tak!