/ Fixarbloggen / Fixarbloggen / Lite om vårt fantastiska 2023

Lite om vårt fantastiska 2023

Hemfixarnas tillväxtresa fortsatte 2023 med en omsättningsökning på fantastiska 33% jämfört med 2022. I tider då försäljningen av sällanköpsvaror minskar med tvåsiffriga procenttal inom bla. hemelektronik, möbler och byggvaruhandel fortsätter vi öka. Fantastiskt kul för oss alla att vi går mot strömmen i dessa utmanande tider. Även antalet levererade hembesök ökade med 33% under året.

Merparten (95%) av nya kunder hittar till oss via någon av våra partners. Men hur hänger då detta ihop, att vi kan öka trots minskad försäljning hos många av våra partners?

Integreras i våra partners erbjudanden

Huvudorsaken ligger i att vi integrerats allt djupare in i våra partners erbjudande till kunderna. Tillsammans med våra tjänster blir partners kunderbjudandet starkare, och vi hjälper därmed våra partners att hålla mot tuffa i dessa tuffa tider. Det är nu bevisat att vi tillsammans skapar mer affärer och nöjdare samt återkommande kunder. Ofta visas vår tjänst tillsammans med produkten och läggs i samma varukorg. Denna typ av API-integration ger kunden en magisk upplevelse av total bekvämlighet.

En annan orsak till ökningen ligger i att vi blir allt mer bekväma. Idag förväntar sig många kunder en lösning snarare än bara en produkt. Med RUT och ROT-avdragen blir hjälpen dessutom extremt prisvärd, och har man än gång börjat köpa sig tid eller bekvämligt är vägen tillbaka till ”gör det själv” lång.

Under året har vi dessutom rekryterat in tekniker med antenn och monteringskompetens. Detta för att vi skall kunna montera 5G routrar med utomhusantenn som skall riktas mot basstationer. Utöver det har vi genom utbildning och selektering ökat kompetensen i vissa Fixar grupper. Vi har även förvissat oss om att Fixare som jobbar med verktyg under uppdragen efterlever våra arbetsmiljökrav.

Tydligare tjänstebeskrivningar

Under året har vi ytterligare förtydligat våra tjänstebeskrivningar. Det är inte bara i marknadsförings syfte som vi vill vara tydliga, utan för att förväntansbilden är en viktig komponent för att öka kvalitén på våra kundupplevelser. Alla hembesök av en av våra suveräna Fixare skall alltid motsvara kundens förväntningar. Under året har vi ytterligare specificerat innehållet i våra drygt 300 tjänster. Detta för att kund och Fixare alltid skall ha samma förväntansbild av vad som skall levereras kontra vad som faktiskt ingår i uppdraget för Fixaren.

Antalet levererade uppdrag 2023 ökade med 33%

Tekniksupport, Hantverkshjälp och möbelmontering är fortsatt våra vanligaste tjänster. Under året levererade vi hela 40 384 uppdrag i dessa kategorier.

Affärsområdet Bygg med Bygg, EL och VVS hade under året en kraftig omsättningstillväxt på hela 561%. Vi levererade hela 2766 uppdrag inom affärsområdet varav 20% var uppdrag utanför de mindre fastprisuppdragen. För att behålla våra snabba leveranstider har antalet anslutna entreprenörsbolag mer än dubblats under året. precis som med våra vanliga Fixare bakgrundskollas och intervjuas alla anslutna entreprenörer.