Hemfixarna och Covid-19

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) skall alla Fixare efterleva våra nya Fixarpolicys med syfte att förhindra smittspridning och därutöver på daglig basis ta del av och efterleva samtliga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt uppmanar vi kunder att vid misstanke om smitta avboka hembesöket i ett extra SMS 4 timmar innan hembesöket. Avbokningen är helt avgiftsfri.

Användande av munskydd vid hembesök, uppdaterad 2021-05-25

Genom att under hembesöket bära munskydd bidrar vi till minskad smittspridning i samhället. I tider då vi uppmanas att undvika kontakt med personer utanför vår närmaste grupp är munskyddet ett enkelt verktyg mot smittspridning. Munskyddet må vara omdiskuterat men oavsett ger det inte bara kunden utan även våra Fixare ökad trygghet i tider av stor oro. Användandet är frivilligt och beslutas av Fixaren som även i samråd med Kunden avgör från fall till fall om det skall bäras. Detta gäller vid användande av munskydd:

 • Munskydd skall minst uppfylla kraven för klass 2
 • Obligatorisk handtvätt vid ankomst till kundens bostad
 • Att särskilt noga efterleva övriga direktiv i Fixarpolicyn hänförda till Covid-19

Tillägg i vår Fixarpolicy för att eliminera smittspridning 2020-03-14

Med anledning av coronaviruset skall alla Fixare på daglig basis ta del av följa direktiven på Folkhälsomyndigheten. Aktuell information finns på www.folkhalsomyndigheten.se/

För att minska Smittspridning skall alla Fixare sträva efter att uppfylla dessa direktiv:

  1. Vid minsta misstanke om sjukdomssymtom som liknar Covid-19 direkt avboka bokade hembesök och meddela detta till Hemfixarna
  2. Vid tidsbokning säkerställa att kunden är symptomfri och även meddela att Fixaren själv är symtomfri
  3. Vid tidsbokningen uppmana kunden att minimera antalet personer i bostaden vid hembesöket till max 2 st
  4. Hålla ett avstånd till kunden på minst 1,5 meter, även vid datorsupport
  5. Tvätta händerna ofta och noggrant och alltid men tvål
  6. Om möjligt undvika kollektiva färdmedel
  7. Alltid hosta och nysa i armvecket
  8. Undvik att röra vid ansiktet eller ögon under hembesöket
  9. Var extra noga med att rengöra knappar och övriga ytor man under hembesöket varit i kontakt med

Här kan du ta del av hela vår Fixarpolicy