/ Fixarbloggen / Fixarbloggen / Säker kameraövervakning av hemmet

Säker kameraövervakning av hemmet

Idag är det enkelt att komma igång med kameraövervakning av hemmet, men det finns flera fallgropar som är viktiga att känna till. I veckans blogginlägg belyser vi möjligheterna såväl som riskerna med kameraövervakning.

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »

Allt fler får upp ögonen för nätverksanslutna övervakningskameror (även kallat IP-kameror). Det är små kameror som ansluts till hemmets nätverk och strömmar realtidsvideo till utvalda mobiler och webbläsare. Med en nätverksansluten övervakningskamera kan hemmets användare när som helst se vad som händer där hemma, oavsett var i världen de befinner sig.

Strömförsörjning

Övervakningskameror förekommer i alla möjliga slag och former. Vissa är batteridrivna, andra drivs med nätadapter eller via strömförsörjd nätverkskabel (POE, Power Over Ethernet). Det sistnämnda är inte så vanligt i hemsammanhang, men är desto vanligare i företagssammanhang.

Kameramodeller som drivs med nätadapter (eller via nätverkskabeln) kan anslutas direkt till hemmets nätverk. Batteridrivna modeller måste däremot kommunicera med en hubb som i sin tur ansluts till nätverket. Detta beror på att wifi-tekniken drar för mycket ström. Det behövs därför en hubb som översätter mellan nätverkssignal och ett strömsnålare alternativ.

Batteridriven kamera

Netgear Arlo är ett exempel på kamera som kan drivas helt på batteri (ansluts via hubb). Foto: Netgear.

Tips! Långt ifrån alla batteridrivna övervakningskameror har uppladdningsbara batterier. Kameramodeller som använder icke-uppladdningsbara specialbatterier blir dyra i längden.

Funktionella skillnader

Det är inte enbart strömförsörjningen som skiljer mellan kameramodeller. En annan väsentlig skillnad är mörkerseendet. De flesta övervakningskameror har en inbyggd IR-strålkastare som gör att de kan se i totalt mörker, men hur långt IR-strålkastaren når varierar.

Synfältet varierar också mycket mellan olika kameramodeller. Enklare övervakningskameror brukar ha ett snävt synfält, vilket gör dem lämpliga att övervaka exempelvis korridorer och entrédörrar. Kameramodellerna i motsatt ända av spektrumet har 180°-linser. Ett så brett synfält leder visserligen till att bilden förvrängs, men det kan övervakningskamerorna kompensera för på elektronisk väg.

Bild från mörkerseende 180°-övervakningskamera

Faktiskt bild i totalt mörker med 180°-övervakningskameran DCS-2630L. Foto: D-link.

Ytterligare egenskaper som skiljer mellan kameramodeller är huruvida de är utrustade med mikrofon, högtalare och rörelsevakt. I princip alla kameramodeller kan reagera på rörelse, men modeller som har inbyggd rörelsevakt kan detektera rörelserna på ett mer tillförlitligt sätt. Modellerna som saknar rörelsevakt reagerar på förändringar i bilden i stället för att fungera likt rörelsedetektorer i larmsystem.

Tips! För att en kamera ska kunna sitta utomhus måste den ha ett vädertåligt hölje. Detta brukar anges i form av en IP-klassning. IP44 eller högre krävs för att kameran ska kunna sitta ute i regn och rusk. Observera att IP-klassningen inte säger något om huruvida kameran tål låga minusgrader. Temperaturtåligheten specificeras separat.

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »

Övervakning via molnet

För att få fullfjädrad hemövervakning räcker det inte med enbart övervakningskameror. Det behövs också en tjänst för att administrera övervakningskamerorna, konfigurera rörelsedetekteringen och hantera inspelningarna.

Förr i tiden var det vanligt att övervakningskamerorna hade alla ovannämnda funktioner inbyggda. Idag brukar dessa funktioner separeras från övervakningskamerorna och i stället läggas i en molntjänst. För vanliga hemanvändare har det flera fördelar. För det första blir installationen enklare. I stället för att administratören behöver konfigurera routerbrandväggen räcker det med att han eller hon skapar ett konto på kameratillverkarens molntjänst.

För det andra gör molntjänsten att lösningen blir säkrare. Ifall ingen molntjänst används måste övervakningskamerorna exponeras mot internet och tillåta inkommande anslutningar. Få kameramodeller har de säkerhetsfunktioner och underhållsrutiner som krävs för att detta ska kunna ske på ett säkert vis. Medierna har under de senaste åren rapporterat flitigt om hur obehöriga angripare har kommit åt andras övervakningskameror. Faktum är att det idag finns en sökmotor som skannar av hela internet efter exponerade övervakningskameror. Det gör att en felkonfigurerad eller icke-uppdaterad övervakningskamera kan bli världens tittöga in i ens eget hem. Genom att låta övervakningskamerorna ansluta till en molntjänst (i stället för att acceptera inkommande anslutningar) minimeras riskerna för felkonfiguration.

För det tredje kan molntjänster berika övervakningskamerornas funktioner. Många molntjänster erbjuder idag att spela in film vid upptäckt rörelse. Det är ofta ett bättre alternativ än att låta en övervakningskamera spela in filmen till ett inbyggt minneskort. Risken är trots allt att övervakningskameran också försvinner vid ett inbrott eller brand.

Tips! Vissa molntjänstleverantörer har lågt satta gränser för hur långa filmer eller hur stora filmfiler som får sparas. Undersök möjligheten för filmlagring och vilken den förknippade kostnaden är inför val av övervakningslösning.

Andra exempel på vanliga, molntjänstberikande funktioner är möjligheten att få mobilnotiser vid upptäckt rörelse och möjligheten att sätta ett så kallat geostaket. Geostaketet gör att övervakningskameran enbart reagerar på rörelser och triggar inspelning när ingen är hemma (d.v.s. när ingen inloggad mobil är inom geostaketets definierade gränser).

Det finns självfallet även nackdelar med molntjänstanslutna övervakningskameror. I teorin kan tillverkaren som driver molntjänsten komma åt kameran. Tillverkarens molntjänst kan i värsta fall ha säkerhetsbrister som gör att även andra kan komma åt kameran. Det gäller därför att välja en trovärdig leverantör.

En annan nackdel med molntjänstanslutna övervakningskameror är att tillverkaren kan ändra i molntjänstens erbjudande. Detta blev alla som hade köpt den en gång så populära övervakningskameran Canary varse om när tillverkaren höjde abonnemangspriserna (kundernas upprördhet och besvikelse syns tydligt i recensionerna). Mot denna bakgrund är det lämpligt att välja kameramodeller från etablerade och välrenommerade tillverkare.

Sammanfattning

Med rätt produkter och rätt installation är det lätt att övervaka sitt hem på ett säkert vis. Ta gärna hjälp av en Fixare om du känner dig osäker. Tänk också på följande saker.

  • Ändra alltid administrationslösenordet till övervakningskamerorna.
  • Uppdatera alltid övervakningskamerornas mjukvara (firmware) när det kommer nya versioner.
  • Öppna aldrig portar i routerns brandvägg för att släppa in inkommande anslutningar ifall du inte är helt säker på underhållskonsekvenserna. Välj i så fall hellre en molntjänstansluten övervakningskamera.

Författare: Karl Emil Nikka

 

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »