/ Fixarbloggen / Fixarbloggen / Hemfixarna och IKEA gör möbelmontering folkligt

Hemfixarna och IKEA gör möbelmontering folkligt

Genom ett samarbete med IKEA erbjuder vi nu fasta priser på montering av möbler hemma hos kunderna. Med synnerligen attraktiva priser är intentionen att tillsammans göra möbelmontering tillgängligt för kunder i hela landet. Först ut är varuhusen i Stockholm som sedan januari i ett pilotprojekt testat Hemfixarna. Den 8 april lanserade vi en mer detaljerad prislista som anger exakta priser för större delen av sortimentet. Prislistan utgår från tidsestimat vilket underlättar för Fixarna när de skall boka hembesöken samt för kunden för att veta ungefärlig montagetid.

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »

Inom affärsområdet Hantverkshjälp växer möbelmontering kraftigt. För att öka leveranskapaciteten anpassar vi därför vår rekryterings av nya Fixare till rena möbelmonterare. Förutom utformning av annonseringen har även ett helt nytt test satts upp med ökat fokus på möbelmontering och uppfästning av möbler i vägg och tak.

Det skall bli jättekul att tillsammans med IKEA göra möbelmontering folkligt med attraktiva, enkla och fasta priser så att alla förstår och har råd.

Intresset hjälp i hemmet och denna typ av tjänster ökar i ett samhälle med konstant tidsbrist. Att köpa tjänster inte bara för att man inte kan utan för att man inte har tid eller lust är ett ökande fenomen. Sverige håller på att gå från ”Gör det själv” till ett tjänstesamhälle där det i likhet med övriga Europa är självklart att köpa sig tid och färdiga lösningar.

Hemfixarna ligger helt rätt i tiden och är den som leder utvecklingen av tjänster i hemmet i Sverige utanför de klassiska RUT-tjänsterna som städning, tvättning och barnpassning. Med vår effektiva transaktionsmotor Felix skapar vi lönsamhet även i små och för andra olönsamma jobb där volym är nyckeln till framgång. Uppdragsflödet förfinas hela tiden tillsammans med en allt mer precis rekryteringsprocess som finner kompetenta Fixare för alla typer av uppdrag. På så vis säkerställer vi kvalitén på tjänsterna även i tider av stark tillväxt.

Hembesök i hela Sverige!

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »