/ Fixarbloggen / Fixarbloggen / Montera Pax garderob – så gör du

Montera Pax garderob – så gör du

Har du inhandlat den praktiska och snygga garderoben Pax från IKEA, men undrar hur du går tillväga för att sätta ihop den? Då har du hamnat helt rätt. I denna artikel berättar vi nämligen hur du gör för att montera en Pax garderob, samt hur vi på Hemfixarna kan bistå med hjälp. 

 

Montera din Pax garderob steg-för-steg 

Följ nedanstående steg och montera din Pax garderob på egen hand:

1. Se till att du har alla verktyg som behövs

Först och främst gäller det såklart att säkerställa att du har rätt verktyg till hands. De verktyg som behövs under monteringen är:

  • 1 skruvmejsel med platt huvud
  • 1 stjärnskruvmejsel
  • 1 vattenpass
  • 1 hammare
  • 1 blyertspenna
  • 1 måttband
  • 1 trappstege

2. Placera sidoväggarna på golvet

När det väl är dags att påbörja monteringen börjar du med att placera sidoväggarna på golvet, tänk på att perforeringarna/hålen ska ligga uppåt.

Därefter är det dags att fästa de två vinkelgångjärnen (märkta med nr. 115753 i bruksanvisningen) i dessa. Ett gångjärn i vardera vägg. Fäst dem i det tredje respektive fjärde hålet med skruvarna (märkta med nr. 100347 i bruksanvisningen).

3. Fäst 6 st skruvar á 112996 

Efter detta är det dags att fästa skruvarna (märkta med nr. 112996 i bruksanvisningen) i väggarna. Dessa bör placeras i hålen högst upp på dörrarna, strax ovanför gångjärnen. De bör fästas på samtliga hålrader på båda väggarna. Totalt 6 st skruvar.

4. Fäst 6 st skruvar á 112996 på motsatt sida 

Nästa steg är att fästa 6 st likadana skruvar (märkta med nr. 112996 i bruksanvisningen) på motsatt sida. Dessa bör däremot placeras i det tredje hålet, räknat från kanten.

5. Placera pluggar i toppen och botten

Därefter är det dags att fästa träpluggarna (märkta med nr. 101375 i bruksanvisningen) i garderobens topp- och bottenplatta. Fäst dem på sidan av plattorna. Det ska fästas 4 st pluggar i vardera platta, totalt 8 st.

6. Fäst 2 gängor á 100751 i ena plattan

Nästa steg är att fästa de två ”gängorna” (märkta med nr. 100751 i bruksanvisningen) i den ena plattan. Den som senare kommer fungera som bottenplatta. Till skillnad från pluggarna ska dessa placeras på plattans ovansida. Använd hammaren för att slå in den hela vägen.

7. Fäst två skruvar á 110618 i gängorna 

Placera två pluggar (märkta med nr. 110617 i bruksanvisningen) på två skruvar (märkta med nr. 110618 i bruksanvisningen). Därefter är det dags att fästa skruvarna i de gängor som just placerades på den ena plattan.

8. Placera pluggar i socklarna 

Nästa steg är att placera pluggar (märkta med nr. 101375 i bruksanvisningen) i de två socklarna. Dessa bör fästas på socklarnas sidor. Det ska fästas 4 st pluggar i vardera sockel, totalt 8 st.

9. Kontrollera att du har tillräckligt med takhöjd

Använd måttbandet för att säkerställa att du har tillräckligt med takhöjd för att lite senare kunna resa på garderoben (enligt bruksanvisningen bör takhöjden vara minst 244 cm).

10. Placera bottenplattan på väggen

Nästa steg är att placera bottenplattan (den med skruvar och gängor) på den ena väggen. Denna bör placeras i skruvarna som finns på motsatt sida från gångjärnen, d.v.s. de som är placerade i de tredje hålen sett från kanten.

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »

11. Placera topplattan på samma vägg

Därefter är det dags att fästa den andra plattan, d.v.s. topplattan, på samma vägg. Denna placeras i skruvarna som finns ovanför gångjärnen.

12. Lås fast plattorna med pluggar á 113434

Nästa steg är att låsa fast/säkra topp- och bottenplattan med hjälp av pluggarna (märkta med nr. 113434 i bruksanvisningen). Placera dem i hålen som finns i plattorna, d.v.s. i de som skruvarna syns i, varpå du använder en skruvmejsel med platt huvud för att skruva åt dem.

Vardera platta bör förses med 3 st pluggar. Totalt 6 st.

13. Fäst socklarna i väggen

Därefter är det dags att fästa socklarna i den vägg som har försetts med topp- och bottenplatta. Dessa bör placeras på motsatt sida från gångjärnen. Fäst dem helt enkelt i de två resterande hål som finns under bottenplattan.

14. Montera den andra väggen

Nästa steg ä ratt placera den vägg som inte har någon topp- eller bottenplatta på den andra, d.v.s. den som har blivit försedd med topp, botten och sockel. Se till att de två vinkeljärn finns på samma sida.

15. Lås fast väggarna med pluggar á 113434

Därefter är det dags att låsa fast/säkra väggarna med hjälp av samma pluggar som använts tidigare (märkta med nr. 113434 i bruksanvisningen). Placera dem i hålen som finns på garderobens insida och skruva fast dem med den platta skruvmejseln. 3 st per sida. Totalt 6 st.

16. Vänd garderoben och sätt den bakre väggen på plats

Nästa steg är att vända garderoben så att den ligger med baksidan uppåt, d.v.s. den sida som vinkeljärnen finns på. Placera sedan den bakre väggen/skivan på garderoben. Tänk på att placera hålen vid vinkeljärnen.

17. Fäst den bakre väggen med spikar á 124593 

Därefter är det dags att fästa den bakre väggen/skivan med hjälp av spikarna (märkta med nr. 124593 i bruksanvisningen). Använd klämman (märkt med nr. 105494 i bruksanvisningen) för att se till att de fästs på rätt plats. Fäst spikar längs hela skivans kort- och långsida.

18. Ställ garderoben på plats och skruva fast den i väggen

Sist men inte minst är det dags att placera garderoben där du vill ha den. Använd sedan en blyertspenna för att göra ett kors på skivan, inuti vinkeljärnet. Fäst därefter en skruv i vardera vinkeljärn (i väggen bakom) för att den inte ska kunna välta.

Där har du det – en komplett steg-för-stegguide om hur du monterar en Pax garderob!

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »

Ta hjälp av Hemfixarna

Saknar du den tid eller kunskap som krävs för att montera din nya garderob? Då kan du med fördel vända dig till oss på Hemfixarna – en officiell samarbetspartner till IKEA!

När du väljer att ta hjälp av oss kommer en av våra kunniga fixare hem till dig och monterar garderoben åt dig. Våra fixare har omfattande kunskaper om möbelmontering och har otaliga uppdrag bakom sig.

Hos oss är du i trygga händer!

Albin Sandberg