Vi finns även på 0770-220 720
Vi finns även på 0770-220 720

MENY

/ Betalning och Villkor / Hur gör jag om jag vill utnyttja RUT-avdraget?

Hur gör jag om jag vill utnyttja RUT-avdraget?

Vi administrerar faktureringen till Skatteverket och du betalar därmed endast hälften av beloppet. När du betalat din faktura ansöker vi om resterande del hos skatteverket. Visar det sig att det blir avslag på din RUT-ansökan debiteras du även den andra halvan mot faktura på 15 dagar. Vår minimidebitering är 399 kr efter RUT-avdraget. Vi avräknar per halvtimme efter första timmen. Tillkommande timmar debiteras med 399 kr efter RUT-avdrag. Mer information om våra RUT-villkor finns tillgänglig på avsnittet om RUT-villkor eller till våra allmänna villkor på allmänna villkor.