/ Fixarbloggen / Fixarbloggen / Så felsöker du din bärbara dator

Så felsöker du din bärbara dator

Slutar din dator plötsligt att starta eller beter den sig konstigt? Många olika problem kan uppstå även med bärbara datorer. I denna artikel går vi därför igenom hur du kan felsöka vanliga problem som ibland kan uppstå.

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »

Innehåll

• Vad innebär en felsökning?
• Börja med det enklaste
• Datorn startar inte
• Musplattan fungerar inte
• Felsök ett dåligt batteri
• Ta hjälp av en Hemfixarna

Vad innebär en felsökning?

En felsökning innebär att du undersöker varför datorn inte beter sig som den ska. Det kan exempelvis handla om att kontrollera varför den inte hittar ett nätverk, varför ett program inte startar, Varför ljudet inte fungerar eller varför du inte får någon kontakt med musplattan.

Oavsett vilket fel du har på din dator går det ofta att ta reda på orsaken och därmed hitta en lösning. Enklare fel går ofta fort att åtgärda medans vissa problem kan kräva en reparation eller ett byte av hård eller mjukvara.

Här kommer ett axplock av felsökningsmetoder på vanliga problem!

Börja med det enklaste

Det är lätt att tänka det värsta när det kommer till datorproblem. Tack och lov är lösningarna många gånger mycket enkla att utföra. De vanligaste orsakerna till att datorn krånglar beror nämligen ofta på de åtgärder som är lättast att glömma bort och minst komplicerade att rätta till. Håll därför huvudet kallt och starta med det som är synligt.

Kontrollera så att alla sladdar sitter i som de ska. Börja vid strömsladden, gå vidare till exempelvis skrivarsladden eller datormusen och sluta vid internetkabeln. Om det är någon sladd som är trasig eller glappar kan den behöva bytas ut. Det är dessutom enkelt att tänka att sladdarna redan sitter i som de ska eftersom det var så vi lämnade det, men av någon oförklarlig anledning är det inte alltid så.

Läs också: Installationshjälp från Hemfixarna

Min bärbara dator startar inte

Nästa steg, alla sladdar sitter i som de ska men datorn startar ändå inte. Då ska du istället koppla ur all kringutrustning och avlägsna alla USB-enheter samt mediekort för att därefter göra en strömåterställning. Följ dessa instruktioner:

• Börja med att avlägsna batteriet. Om batteriet är förseglat eller ”icke-löstagbart” bör du inte själv skruva i datorn då garantin kan ogiltigförklaras.
• Avlägsna strömsladden.
• Tryck och håll inne startknappen i cirka 15 sekunder.
• Återanslut strömsladden.
• Starta datorn. Om den startas normalt ska datorn fungera som vanligt och du kan återansluta batteriet.

Denna strömåterställning kan även vara effektiv vid fryst programvara, om tangentbordet slutar svara eller om externa enheter låser sig.

Läs också: Datorn startar inte när jag trycker på knappen

Musplattan fungerar inte

Om du inte får någon kontakt med din musplatta kan det vara svårt att använda datorn. Börja därför alltid med att rengöra plattan med en rengöringsduk. Smuts eller fett kan lägga sig som en beläggning och hindra att plattan känner av dina fingertoppar.

Kvarstår problemet kan du ha råkat inaktivera musplattan. Beroende på vilken dator du har finns det olika sätt för att få den att fungera igen. Vissa musplattor kan aktiveras genom att du dubbelklickar i det vänstra hörnet på plattan. Testa sedan att använda musen. Om detta fungerar gör du på samma sätt om du vill inaktivera den igen.

Här kan du få hjälp!Boka en Fixare »

Felsök ett dåligt batteri

Ett vanligt problem med bärbara datorer är att batteriet laddas ur och är oförmöget att hålla en god batteritid. Batterier är förbrukningsvaror och du kan därför felsöka det för att se om du behöver köpa ett nytt.

• Kontrollera så att det inte är något skräp som hindrar förbindelsen mellan datorn, strömsladden och vägguttaget.
• Kontrollera så att batteriet inte har några skador.
• Avlägsna batteriet och sätt tillbaka det igen. Ibland händer det att datorn tappar kontakten med batteriet. Testa detta steg ett par gånger för att de ska återfå kontakten med varandra.
• Använder du rätt nätadapter? Det är viktigt att du använder rätt strömsladd så att batteriet får full kapacitet.

Kom ihåg att ett dåligt batteri inte automatiskt betyder att det är en dålig dator!

Ta hjälp av en Hemfixarna !

Det finns idag mängder av bärbara datorer och lösningar på tillhörande bekymmer. Om du trots dessa felsökningar fortfarande har ett dåligt batteri, eller upplever problem med din bärbara dator som du behöver hjälp med, kan du med fördel höra av dig till oss.

Våra Hemfixarna kan felsöka många av de problem som ibland uppstår med bärbara datorer. Vi hjälper dig gärna att åtgärda felet eller sätta upp en ny smidig lösning så att det inte händer igen. Hör därför av dig till oss innan du köper en ny dator!