Appsolut Larm är ett larm- och säkerhetsföretag som etablerades i norra Sverige under våren 2020. Bolaget säljer en enkel, smart och innovativ larmtjänst som skapar trygghet i folkhemmet. Tjänsten produceras i Kramfors men tillhandahålls till privatpersoner och mindre bolag i hela landet. Inom ramen för den tekniska lösningen finns även smartahem tjänster i värdsklass.

Även om tanken är att kunderna till Appsolut LArm skall installera larmet själva kommer en del vilja ha hjälp med installationen av sitt larm hemma. Just därför har vi ingått samarbetet med Folklarm, för att kunna hjälpa de som inte kan eller inte vill engagera sig och montera larmet själva. Lycka till Appsolut ALrm -vi skall hjälpa er att bli framgångsrika!