Alleato logo

Alleato har en egenutvecklad plattform som via gateways tillhandahåller tjänster för slutkunder, fastighetsägare, Landsting och Kommuner. Tjänsternas inriktning är smarta hem, e-hälsa, vård och omsorg. Tjänsterna levereras företrädesvis via stadsnät med lokal portal i vilka tjänsterna exponeras. Först ut med lansering nu är “Trygg i hemmet” som är en anhörigtjänst. Alleato kommer även via en egen portal tillhandahålla servicetjänster till slutkunder vilka tillhandahålls till befintliga kunder och utföres i kundernas bostad.

Hemfixarna kommer in i bilden som ett tillval för kunder som beställer “Trygg i hemmet” och vill ha installation av hårdvaran i användarnas bostad. Detta är särskilt uppskattat då anhörig och kunden många gånger bor på olika orter vilket försvårar montaget för kunden. Vi kommer även vara en servicepart i de fall hårdvara är i behov av service.

Hemfixarna är väl rustade för samarbetet med tusentals motiverade Fixare jämt fördelade i landet. Ett 70-tal är dessutom utbildade på smarta hem samt certifierade av vår utbildningsledare Karl-Emil Nikka.